tel. 533 441 831 e-maillinguin@linguin.pL

Zajęcia i warsztaty kreatywno – edukacyjne

PAKIET ZAJĘĆ I WARSZTATÓW KREATYWNO-EDUKACYJNYCH DLA PRZEDSZKOLA

 • Zajęcia kreatywno-edukacyjne, gdzie dzieci bawią się artystycznie i ruchowo – zawsze z celem rozbudzenia wyobraźni i tworzenia nowych kreatywnych pomysłów.
 • Indywidualna oferta biorąca pod uwagę specyfikę Partnera, np. liczbę grup, ich liczebność, profil placówki.
 • Nasi nauczyciele dysponują profesjonalnymi materiałami dydaktycznymi do prowadzenia warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Zgodność programu warsztatów z podstawą programową edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.
 • Dostosowanie warsztatów do wieku dzieci i ich faz rozwoju.
 • Różnorodność tematyczna.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

 • Rytmika – zajęcia z wykorzystaniem aktywnych form kontaktu z muzyką, jak ruch, śpiew i improwizacja. Zajęcia kształtujące poczucie rytmu i świadomość ruchową, pozwalają na ekspresję i twórczą inwencję.
 • Zajęcia logopedyczne – zajęcia te są środkiem pomocy dziecku. Ich treść, formy, metody są maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości. Zajęcia prowadzone są przez logopedę w formie zajęć indywidualnych lub grupowych
 • Gimnastyka korekcyjna – najważniejszą rolą tych zajęć jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Mają one również na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenia prawidłowej postawy ciała.

STYMULACJA POLISENSORYCZNA

 • NOWOŚĆ! LEDoFUN  zajęcia wykorzystywane do stymulacji polisensorycznej. Odbywają się w przyciemnionym pomieszczeniu na stołach podświetlanych łagodnym światłem. Zajęcia wspierają rozwój poznawczy dzieci, rozbudzają dziecięcą ciekawość, a wszystko to w atmosferze relaksu i wyciszenia. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę, a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności i działań.
 • Sensoplastyka® – zajęcia te opierają się na dziecięcej ciekawości świata i potrzebie doświadczania zgodnie z myślą “brudny przedszkolak , to szczęśliwy przedszkolak”. To spontaniczne aktywności bez poleceń, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie produktów spożywczych. To “jadalna piaskownica”, w której sypiemy, mieszamy, lepimy, malujemy, zgniatamy, wąchamy, smakujemy.
 • Colours & Forms – zajęcia rozwijające zdolności plastyczne. Dzieci mają okazję poznać różne techniki malarskie, rzeźbiarskie i inną ekspresję artystyczną. Przy okazji rozwijają swoje naturalne zdolności i dobrze się przy tym bawią. Nikt nie ogranicza ich wyobraźni ani rozmachu. 

ZAJĘCIA MUZYCZNE, TANECZNE I TEATRALNE

 • NOWOŚĆ! Finger Rhythmics Academy – jest programem przedszkolnym rozwijającym u dzieci szeroko rozumianą stymulację ruchowo-muzyczną. Bazuje on na metodzie Finger Rhythmics, która zakłada przeniesienie podstawowych założeń rytmiki na prace dłoni dzieci. Rozwija u dzieci koordynację i sprawność ruchową, rytmiczną i taneczną. Małą i dużą motorykę. Uwrażliwia dzieci na dźwięki. Rozwija dzieci emocjonalnie.  Dzieci mają większą świadomość ruchu. Bawią się ruchem i potrafią wyrażać swoje emocje poprzez ciało. Po zajęciach dzieci są wyciszone i szczęśliwe.
 • Koncerty muzyczne – do wyboru są trzy cykle tematyczne. Podczas każdych zajęć dzieci poznają różne style muzyczne oraz muzyczne środki wyrazu. Dajemy dzieciom możliwość tworzenia muzyki razem z nami, bawiąc się przy tym wyśmienicie: Cykl 1 – Witajcie w naszej Bajce! Najpiękniejsza muzyka dziecięca z czasów naszych rodziców i dziadków. Cykl 2 – Muzyczna Kapsuła Czasu: stulecie polskiej muzyki. Od melonika do dyskoteki! W tym cyklu koncertów proponujemy dzieciom przeniesienie się, za każdym razem, w inną epokę muzyczną. Cykl 3 – Od Chin do Grecji. Jest to muzyczna podróż w rytm przebojów Walta Disneya.
 • Dancing Shoes – różne formy taneczne, od baletu poprzez tańce ludowe do zumby i samby. Zajęcia ruchowe, wszechstronnie rozwijające. Te zajęcia to wprowadzenie dla najmłodszych do tańca klasycznego ale nie tylko, prezentowane będą kroki także z innych znanych tańców. Nauka podstawowych pozycji i ruchów i układów w formie zabaw ruchowych do muzyki. Ćwiczenia mające na celu uwrażliwić dzieci na muzykę, nauczenia gracji ruchów i rozkochania ich w tańcu.
 • Mała Akademia Teatru – fantastyczne zajęcia, które odrywają dzieci od codzienności i rozbudzają ich wiarę we własne siły i możliwości. To zajęcia na których dzieci poznają wiele form scenicznych, uczą się jak sprostać zadaniom aktorskim, współtworzyć i odgrywać przeróżne role w przedstawieniach od pantomimy po musical. Wzbogacamy język dzieci o zwroty, których używa się w teatrze. Uczymy nazywania emocji, które dzieci podczas warsztatów wyrażają na nieskończoną liczbę sposobów. Występy indywidualne, praca w grupie i z rekwizytem, to wszystko na  naszych zajęciach, w atmosferze radosnej i niebanalnej zabawy. Po co to robimy? By dzieci nie miały tremy za kulisami 😉
 • Drama in English – warsztaty łączące naukę podstawowych umiejętności aktorskich z nauką języka obcego. Zajęcia mają na celu przede wszystkim pobudzenie kreatywności oraz wyobraźni dzieci. Ćwiczymy wyrażanie swoich emocji używając aparatu mowy, ciała oraz przedmiotów pomocniczych. Uczymy się pracy w parach oraz współpracy w grupie. Pracujemy również nad poczuciem rytmu i koordynacją. Posługujemy się cały czas językiem angielskim.

ZAJĘCIA NAUKOWE i KULTUROWE

 • NOWOŚĆ! AFRYKA  angielskojęzyczne warsztaty kulturowe o Afryce. Dają one możliwość poznania różnorodności i piękna afrykańskiej kultury na przykładzie Kenii. Dzieci mają okazję porozmawiać w języku Swahilli, poznają tradycyjne zwyczaje, wierzenia oraz muzykę. Wspólnie tańczą tradycyjny afrykański taniec, przymierzają barwne afrykańskie stroje, poznają i mogą wypróbować typowe afrykańskie przysmaki. Dowiedzą się, jak zawierane są małżeństwa w Kenii, jakie dzikie zwierzęta zamieszkują ten piękny kraj, jak ludzie spędzają wolny czas. Wszystko to przekazywane jest przez sympatyczną Kenijkę w języku angielskim. Mwa karibishwa
 • Fun Lab – zajęcia dla młodych naukowców/odkrywców. Cykl zajęć, które w zrozumiały sposób tłumaczą zasady zjawisk chemicznych i fizycznych. Rozbudzają u dzieci ciekawość otaczającego świata przyrody, uczą ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych, Rozwijają zdolności analizowania i poszukiwania odpowiedzi na mądre i ciekawe pytania przyrodnicze, kulturowe i techniczne. Niech Twój Przedszkolak zostanie badaczem i odkrywcą! A zdobytą wiedzę zapamięta naprawdę na bardzo długo.
 • Mały Budowniczy – zajęcia konstrukcyjne z użyciem klocków. Dzieci poprzez budowę konstrukcji z klocków rozwijają wyobraźnię przestrzenną, uczą się rozpoznawania.
 • Przedsiębiorczy Przedszkolak –  finansowy elementarz czyli mi.in o  tym: skąd biorą się pieniądze, czy wszystko można kupić, różnica między potrzebą a zachcianką, awers a rewers, banknoty i monety, planowanie domowego budżetu.
 • Zdrowo i Kolorowo – warsztaty o zdrowym odżywianiu. Żyjemy w czasach, w których media bardzo wpływają na kształtowanie nawyków żywieniowych u dzieci. Coraz częściej nasze pociechy domagają się słodyczy oraz żywności typu fast-food. Na naszych zajęciach chcemy, promować najważniejsze zasady żywieniowe, takie jak różnorodność, umiar i proporcja, pokazać najmłodszym, że zdrowe jedzenie może być kolorowe, różnorodne, a przede wszystkim smaczne, mówić o dobrych nawykach żywieniowych, kształtować świadomość żywieniową dzieci, która zaprocentuje w ich dorosłym życiu, oswajać dzieci z jedzeniem, co ma szczególne znaczenie, gdy mamy do czynienia z niejadkami, edukować poprzez świetną zabawę!

ZAJĘCIA SPORTOWE

 • Happy Sporty Kids – zajęcia ogólnorozwojowe, różne tematy zajęć, gdzie wplatamy elementy różnych dyscyplin. Zajęcia mają na celu pokazanie, jak dużo radości daje nam uprawianie sportu,  jak wpływa na sprawność, samopoczucie, samoocenę,  buduje relacje z innymi członkami grupy.
 • Judo
 • Karate
 • Szermierka 
 • Szachy

Oferta cenowa:

Finalna oferta zależy od częstotliwości spotkań, liczby oraz liczebności grup.
Jeżeli chcesz byśmy prowadzili zajęcia w Twoim przedszkolu

Zespół Linguin!